پایگاه دانش علم آوری

بسته آموزش حرفه ای خیاطی شماره 1

بسته آموزش حرفه ای خیاطی شماره 1 به نام خداوند بخشنده مهربان بسته ی آموزشی فعلی شامل 15 فایل ویدئویی آموزشی (14 آموزش اصلی و 1 فایل از دروس ژورنال بعنوان هدیه) شامل عناوین زیر میباشد 1- اندازه گیری دامن 2- الگوی دامن یک کلوش 3- الگوی دامن دو کلوش 4- الگوی دامن تمام کلوش […]